Menghubungi Kerabat

Assalamualikum Wr.Wb
Hubungan kekerabatan yang baik antara keluarga tidak boleh sampai putus kapanpun dan dalam situasi apapun. Jika timbul keretakan antara sesama anggota keluarga maka cepat – cepat diselesaikan dengan jalan baik dan penuh kedamaian. Salah satu cara menjaga hubungan baik itu dengan cara berkunjung kemudian berbicara baik.

Abu laits Assmarqandi meriwayatkan dengan sanandnya dari Abu Ayyub r.a berkata: Seorang Badwi menghadang Nabi SAW dan memegang kendali untanya lalu berkata:”Ya Rosulluloh beritahukan kepadaku apakah yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan diriku dari api neraka? Jawab Nabi SAW:”Menyembahlah Alloh dan tidak memepersekutukan-Nya dengan suatu apapun dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat dan menghubungi famili’.

Dalam riwayat lainnya:”Pada suatu sore hari Arafah, kami duduk bersama Nabi SAW, tiba –tiba Nabi SAW bersabda:”Jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan hubungan famili, supaya bangun dari tengah-tengah kami!’, Maka tidak ada orang yang berdiri kecuali seorang dibelakang sendiri, tetapi tidak lama ia kembali maka ditanya oleh Nabi, “mengapa engkau, sebab tidak ada orang yang bangun kecuali engkau? Jawabnya: ‘ Ya Rosulluloh, ketika saya mendengar sabdamu itu, segera saya pergi ke rumah bibiku yang memutuskan hubunganya dengan aku, lalu dia tanya mengapa kau datang, ganjil sekali kedatanganmu ini. Maka saya beritahukan apa yang saya dengar daripadamu, maka ia membacakan istigfar untuku dan aku juga membaca istigfar untuknya, Nabi SAW bersabdda:’ Bagus engkau, duduklah sekarang sebab rahmat tidak akan turun pada suatu kaum jika ada diantara mereka seorang yang memutuskan hubungan famili” (Abu Laits Assamarqandi, Tanbihul Ghafilin, cet.ket-5,hl.171-172)
Walaikumsalam Wr.Wb

Advertisements

%d bloggers like this: